Classter | Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτηρίων

Όροι - Προϋποθέσεις

Με την εγγραφή σας στην [classter.com και demo.classter.com], την περιήγηση, την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιοδήποτε υλικό μαθημάτων ή άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας [classter.com και demo.classter.com], αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε νομικά από τους Όρους Χρήσης και τους όρους που περιγράφονται παρακάτω και διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας [classter.com και demo.classter.com], των εφαρμογών και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, είτε είστε εγγεγραμμένος χρήστης είτε όχι. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους, την Πολιτική απορρήτου & τον κώδικα τιμής της Classter και επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε, δεν κατανοείτε ή δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από τους όρους των Συμφωνιών, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες [classter.com και demo.classter.com].

Το Classter και τα προϊόντα του (demo.classter.com και το Classter App for Teachers για iOS και Android Software) βρίσκονται επί του παρόντος στην έκδοση BETA και υποβάλλονται σε δοκιμές BETA. Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι η έκδοση Beta ενδέχεται να εξακολουθεί να περιέχει σφάλματα λογισμικού, να υποστεί διαταραχές και να μην λειτουργεί όπως προβλέπεται ή έχει οριστεί. Η χρήση της Έκδοσης Beta σε αυτό το στάδιο υποδηλώνει την κατανόηση και τη συμφωνία σας να συμμετάσχετε στις δοκιμές BETA της Έκδοσης. Δείχνοντας τη συγκατάθεσή σας στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμφωνείτε να δεσμευτείτε από την παρούσα συμφωνία.

Υπηρεσίες και τροποποιήσεις

 1. Η [classter.com και demo.classter.com] της Classter διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 2. Η [classter.com και demo.classter.com] διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει τη δημιουργία σχολών ή τάξεων, τις εγγραφές, τα μαθήματα και το περιεχόμενό τους.
 3. Φροντίστε να επιστρέφετε σε αυτή τη σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίσετε την εξοικείωση με την πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των Όρων και τις αλλαγές στο περιεχόμενο των μαθημάτων και τις αξιολογήσεις.
 4. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες Όρους θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση σε αυτή τη σελίδα, με ενημερωμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος. Με την πρόσβαση στο [classter.com και demo.classter.com] μετά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής, δηλώνετε τη συμφωνία σας σε μελλοντική βάση με τους τροποποιημένους Όρους και όλες τις αλλαγές.
 5. Χαιρετίζουμε τις προτάσεις, τις ιδέες, τα σχόλια και τα άλλα σχόλιά σας σχετικά με τις Υπηρεσίες. Με την υποβολή οποιουδήποτε από τα παραπάνω, μας παραχωρείτε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα εν λόγω σχόλια χωρίς κανένα περιορισμό ή οποιαδήποτε αποζημίωση προς εσάς.

Κανόνες διαδικτυακής συμπεριφοράς/ Επιτρεπόμενη κοινή χρήση περιεχομένου/Πολιτική απορρήτου του Classter

 1. Συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη δική σας χρήση του [classter.com και demo.classter.com] και για τις δημοσιεύσεις των εγγεγραμμένων χρηστών σας, οι οποίες περιλαμβάνουν όλο το περιεχόμενο που υποβάλλεται, δημοσιεύεται, δημοσιεύεται ή διανέμεται στο [classter.com και demo.classter.com] από εσάς ή άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των δημοσιεύσεων στο φόρουμ, σημειώσεων, ερωτήσεων, σχολίων, αρχείων και βίντεο.
 2. Ως προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών [classter.com και demo.classter.com], δεν θα χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα με οποιονδήποτε τρόπο που αποσκοπεί στη βλάβη, την απενεργοποίηση, την υπερφόρτωση ή την υποβάθμιση οποιουδήποτε διακομιστή [classter.com και demo.classter.com] ή του(των) δικτύου(ων) που συνδέεται με οποιονδήποτε διακομιστή [classter.com και demo.classter.com] ή στην παρεμπόδιση της χρήσης και της απόλαυσης της Ιστοσελίδας από οποιοδήποτε άλλο μέρος.
 3. Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, τον Κώδικα Τιμής και όλους τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους, κανόνες και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων, οποιωνδήποτε νόμων σχετικά με τη διαβίβαση τεχνικών δεδομένων που εξάγονται από τη χώρα διαμονής σας και όλων των ελληνικών νόμων περί ελέγχου των εξαγωγών.
 4. Παρακαλώ, λόγω του γεγονότος ότι μαθητές κάτω των 13 ετών χρησιμοποιούν το [classter.com και demo.classter.com], το Classter δεν επιτρέπει περιεχόμενο που είναι ακατάλληλο για αυτούς τους νεότερους μαθητές.
 5. Δεν επιτρέπεται οτιδήποτε που κάνει spam σε άλλους. Δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση άσχετου ή ακατάλληλου διαφημιστικού, προωθητικού περιεχομένου. Μην παρεμβαίνετε ή βλάπτετε σκόπιμα τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή την απόλαυσή της από οποιονδήποτε χρήστη, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της συμμετοχής σε επιθέσεις τύπου άρνησης παροχής υπηρεσιών ή της μεταφόρτωσης ή άλλης διάδοσης ιών, adware, spyware, worms ή άλλου κακόβουλου κώδικα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή ανεπιθύμητων προσφορών, διαφημίσεων, προτάσεων ή η αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή spam σε άλλους Χρήστες της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ανεπιθύμητης διαφήμισης, διαφημιστικού υλικού ή άλλου υλικού προσέλκυσης, μαζικής αποστολής εμπορικής διαφήμισης, αλυσιδωτών μηνυμάτων, πληροφοριακών ανακοινώσεων, αιτημάτων φιλανθρωπίας και αιτημάτων για υπογραφές). Επίσης, δεν επιτρέπεται να προσπαθήσετε να παρέμβετε σε οποιονδήποτε χρήστη, υποδοχέα ή δίκτυο, για παράδειγμα με την αποστολή ιού, υπερφόρτωση ή βομβαρδισμό αλληλογραφίας.
 6. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση, μεταφόρτωση ή διανομή οποιουδήποτε δυσφημιστικού, συκοφαντικού ή ανακριβούς Περιεχομένου Χρήστη ή άλλου περιεχομένου, το οποίο είναι παράνομο ή το οποίο ένα λογικό άτομο θα μπορούσε να θεωρήσει ότι είναι επιλήψιμο, προσβλητικό, άσεμνο, πορνογραφικό, παρενοχλητικό, απειλητικό, ενοχλητικό, θλιβερό, χυδαίο, μισητό, φυλετικά ή εθνικά προσβλητικό ή με άλλο τρόπο ακατάλληλο,
 7. Δεν επιτρέπεται να δυσφημίζει, να κακοποιεί, να απειλεί ή να εξαπατά τους χρήστες του δικτυακού τόπου ή να συλλέγει ή να επιχειρεί να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για χρήστες ή τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή τους,
 8. Δεν επιτρέπεται τίποτα που περιέχει απειλές ή οργανώνει πράξεις βίας. Το Classter δεν επιτρέπει περιεχόμενο που δημιουργεί πραγματικό κίνδυνο σωματικής βλάβης ή υλικής ζημίας, απειλεί ανθρώπους ή τη δημόσια ασφάλεια ή οργανώνει ή ενθαρρύνει βλάβες.
 9. Όταν δημιουργείτε το λογαριασμό σας [demo.classter.com] πρέπει να μας παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και συμφωνείτε να ενημερώνετε τις πληροφορίες σας ώστε να παραμένουν ακριβείς και πλήρεις.
 10. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η χρήση, η πρόσβαση, η λήψη ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση περιεχομένου, υλικού του ιστότοπου, λογισμικού ή δεδομένων μέσω του ιστότοπου και της πύλης, γίνεται κατά τη δική σας διακριτική ευχέρεια και με δική σας ευθύνη και ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία στην ιδιοκτησία σας (συμπεριλαμβανομένου του συστήματος του υπολογιστή σας) ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από αυτό. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο των Υπηρεσιών μας μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, εκτός εάν λάβετε από την Classter γραπτή άδεια για διαφορετική χρήση. Λόγω του γεγονότος ότι η Classter παρέχει Υπηρεσίες λογισμικού οι οποίες μεταφορτώνονται στις συσκευές σας, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να ενημερώσουμε αυτόματα αυτό το λογισμικό και ότι οι παρόντες Όροι θα ισχύουν για τις εν λόγω ενημερώσεις.

Αναλυτική υπόσχεση του Κώδικα Τιμής Classter & Απαγορευμένη συμπεριφορά

Με την εγγραφή σας σε ένα σχολείο ή τάξη, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ότι:

 1. Θα διατηρείτε μόνο έναν λογαριασμό χρήστη και δεν θα μοιράζεστε τη χρήση του ονόματος χρήστη ή/και του κωδικού πρόσβασής σας, δεν θα αφήνετε κανέναν να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό σας ή δεν θα κάνετε οτιδήποτε που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το λογαριασμό σας. Δεν επιτρέπεται να υποδυθείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε λογαριασμό άλλων χωρίς άδεια, ή να εκτελέσετε οποιαδήποτε άλλη δόλια δραστηριότητα. Δεν θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου χρήστη. Συμφωνείτε ότι θα δημιουργείτε, θα έχετε πρόσβαση ή/και θα χρησιμοποιείτε μόνο έναν λογαριασμό χρήστη. Η χρήση των Υπηρεσιών μας δεν σας δίνει την κυριότητα οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες μας ή στο περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση. Δεν επιτρέπεται οτιδήποτε που παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία, το απόρρητο ή άλλα δικαιώματα.
 2. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, σε συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα που συνδέονται με οποιονδήποτε διακομιστή [classter.com και demo.classter.com] μέσω hacking, εξόρυξης κωδικών πρόσβασης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
 3. Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες που είναι αποθηκευμένα στην Ιστοσελίδα, στους διακομιστές της ή στους συνδεδεμένους υπολογιστές μέσω οποιουδήποτε μέσου που δεν διατίθεται σκόπιμα μέσω της [classter.com και demo.classter.com].
 4. Δεν επιτρέπεται να υποδυθείτε ή να παρουσιάσετε ψευδώς την υπαγωγή σας σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα.
  Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε απώλεια κερδών ή εσόδων, είτε αυτή προκύπτει άμεσα είτε έμμεσα, ή οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, χρήσης, υπεραξίας ή άλλες άυλες απώλειες.
 5. Θα ολοκληρώνετε όλες τις ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις με δική σας εργασία και δεν θα συμμετέχετε σε καμία δραστηριότητα που θα μπορούσε να βελτιώσει ανέντιμα τα αποτελέσματά σας ή να βελτιώσει ή να βλάψει τα αποτελέσματα άλλων.
 6. Δεν επιτρέπεται η χρήση των [classter.com και demo.classter.com] από την Classter για οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή σκοπό, εκτός αν σας το επιτρέψει.
  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση οποιουδήποτε τοπικού, πολιτειακού, εθνικού ή διεθνούς νόμου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων που διέπουν την πνευματική ιδιοκτησία και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, καθώς και την προστασία δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή παραβιάζετε οποιαδήποτε συμβατική σας υποχρέωση ή καθήκον εμπιστοσύνης.
 7. Δεν επιτρέπεται οτιδήποτε περιέχει παράνομο περιεχόμενο ή προωθεί παράνομες δραστηριότητες με σκοπό τη διάπραξη τέτοιων δραστηριοτήτων.
 8. Ενθαρρύνετε ή βοηθάτε οποιονδήποτε να κάνει οποιοδήποτε από τα πράγματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο.

Παιδί χρήστης

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ή πρόσβαση στο [classter.com και demo.classter.com] Χρήστη κάτω των 13 ετών, ενώ ορισμένα μαθήματα μπορεί να έχουν πρόσθετες απαιτήσεις ή/και περιορισμούς. Οποιοσδήποτε χρήστης-παιδί, δεν μπορεί να καταχωρήσει λογαριασμό για το [classter.com και demo.classter.com] χωρίς τη συγκατάθεση και την έγκριση του νόμιμου γονέα ή κηδεμόνα. Σε περίπτωση που αυτό γίνεται μέσω ορισμένων εκπαιδευτικών οργανισμών ή, σε ορισμένες περιπτώσεις από Εκπαιδευτικούς και Σχολεία που έχουν συνάψει σχέση απευθείας με το [classter.com και demo.classter.com], ο νόμιμος γονέας ή/και κηδεμόνας έχει συναινέσει στη χρήση του [classter.com και demo.classter.com]. Σε περίπτωση που ένα παιδί χρήστης ξεκινά τη διαδικασία εγγραφής χωρίς γονέα, δάσκαλο ή χρήστη σχολείου, η διαδικασία εγγραφής μπορεί να περιοριστεί μέχρις ότου ο γονέας, ο δάσκαλος ή ο χρήστης σχολείου εγκρίνει ή αναλάβει την ευθύνη για το λογαριασμό του παιδιού χρήστη. Επιπλέον, ένα Παιδί Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο [classter.com] για όσο χρονικό διάστημα η Classter εύλογα πιστεύει ότι η πρόσβαση αυτή έχει εγκριθεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του Παιδιού Χρήστη. Οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία έχουν την πλήρη ευθύνη να εγγράψουν τους μαθητές τους στη διεύθυνση demo.classter.com και να τους παράσχουν ένα μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Γονέας χρήστης

Εάν είστε τουλάχιστον 18 ετών και είστε ο νόμιμος γονέας ή κηδεμόνας ενός παιδιού που επιθυμεί να εγγραφεί ως Παιδικός Χρήστης του [classter.com και demo.classter.com], μπορείτε να ζητήσετε από το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τον εκπαιδευτικό να σας παράσχει λογαριασμό γονέα στο [classter.com και demo.classter.com].

Ως Γονέας χρήστης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να διαχειρίζεστε τις πληροφορίες του Χρήστη παιδιού μόνο για το δικό σας παιδί (παιδιά) ή το παιδί (παιδιά) του οποίου είστε νόμιμος κηδεμόνας. Εάν σας παρέχεται λογαριασμός στο demo.classter.com, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε ο νόμιμος γονέας ή κηδεμόνας του παιδιού χρήστη και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της ευθύνης για κάθε χρήση του [classter.com και demo.classter.com] από το παιδί χρήστη.

Η Classter διατηρεί όλα τα δικαιώματα να προβεί σε νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε παραποιεί ψευδή προσωπικά στοιχεία ή είναι άλλως αναληθής σχετικά με την ταυτότητά του. Το Classter δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών που υποβάλλονται από οποιονδήποτε χρήστη και το Classter δεν υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρισμού οποιουδήποτε χρήστη ότι είναι γονέας χρήστης, ή να επαληθεύσει ότι ένας γονέας που προσδιορίζεται από τον διαχειριστή (εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εκπαιδευτικός). Ένας λογαριασμός χρήστη γονέα, μπορεί να τερματιστεί από την Classter ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση για οποιαδήποτε παράβαση των παρόντων Όρων.

Εκπαιδευτικοί

Η Classter μπορεί να διαθέσει ορισμένες λειτουργίες και εργαλεία που επιτρέπουν σε ορισμένους Χρήστες (όπως, εκπρόσωποι σχολικών περιφερειών, σχολείων, καθηγητές και άλλους εκπαιδευτικούς) να συνεργάζονται με μαθητές και άλλους Χρήστες μέσω των [classter.com και demo.classter.com] προκειμένου να δημιουργούν προφίλ μαθητών και να παρέχουν στους μαθητές και άλλους Χρήστες φροντιστηριακές, διοικητικές, εκπαιδευτικές και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, καθώς και να εξετάζουν και να αξιολογούν τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα και την πρόοδο των μαθητών αυτών.

Εάν είστε εκπαιδευτικός, πρέπει να εγγραφείτε και να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης στο portal.classter.com. χρησιμοποιήστε τη διαδικασία εγγραφής όταν εγγράφετε λογαριασμούς στο demo.classter.com για έναν ή περισσότερους από τους μαθητές σας.

Εάν είστε εκπαιδευτικός και εγγράφετε λογαριασμό για ένα παιδί-χρήστη, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε λάβει ρητή συγκατάθεση από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα του παιδιού-χρήστη για την εγγραφή του παιδιού-χρήστη στο [classter.com και demo.classter.com] και για την παροχή στην Classter των πληροφοριών σε σχέση με την εγγραφή του παιδιού-χρήστη. Επιπλέον, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους εκ μέρους του εν λόγω Παιδικού Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της ευθύνης για κάθε χρήση του [classter.com και demo.classter.com] από τον Παιδικό Χρήστη, για όσο διάστημα ο Παιδικός Χρήστης δεν συνδέεται με άλλο τρόπο ή δεν αναλαμβάνεται από έγκυρο Λογαριασμό Δασκάλου. Με το παρόν συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την Classter από οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, ευθύνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν ή σχετίζονται με (α) την παραβίαση από μέρους σας οποιασδήποτε διάταξης, δήλωσης ή εγγύησης της παρούσας Ενότητας (β) τη χρήση της Ιστοσελίδας από το Χρήστη Παιδί, (γ) την αποτυχία σας να λάβετε επαρκή γονική ή νόμιμη συγκατάθεση κηδεμόνα, (δ) την καταχώριση του Χρήστη Παιδιού ή (ε) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που σχετίζεται με το Χρήστη Παιδί.

Εάν είστε εκπαιδευτικός και το σχολείο ή η περιφέρειά σας έχει δημιουργήσει λογαριασμό για εσάς, θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στο portal.classter.com και να χρησιμοποιήσετε το Classter σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και την παρακάτω Πολιτική Απορρήτου.

Διαχειριστής

Εάν ο χρήστης είναι διαχειριστής (περιφέρεια, εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εκπαιδευτικός) πρέπει να εγγραφεί για λογαριασμό και να επιλέξει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης στο portal.classter.com. Υπόσχεστε να παρέχετε στο Classter ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες εγγραφής για τον χρήστη. Δεν μπορείτε να επιλέξετε για το αναγνωριστικό του σχολείου ή της τάξης σας ένα όνομα που δεν έχετε τα δικαιώματα χρήσης ή το όνομα ενός άλλου προσώπου ή ιδρύματος με σκοπό να υποδυθείτε το εν λόγω πρόσωπο ή ίδρυμα, ούτε μπορείτε να επιλέξετε ένα όνομα υποπεριοχής Classter που δεν έχετε το δικαίωμα χρήσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το αναγνωριστικό σας Classter μπορεί να επιλεγεί για εσάς από το σχολείο ή την περιφέρειά σας- οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και γι’ αυτούς όταν επιλέγουν ένα αναγνωριστικό χρήστη Classter για εσάς. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε το λογαριασμό σας σε οποιονδήποτε άλλον χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.

Εάν είστε σχολείο, περιφέρεια ή καθηγητής, δημιουργείτε την εταιρεία ή τις εταιρείες σας (σχολεία ή τάξεις). Στη συνέχεια εγγράφετε τους μαθητές σας και το Classter δημιουργεί έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης για κάθε μαθητή σας, τον οποίο θα χρησιμοποιεί με πρόσβαση στο προφίλ του και στις τάξεις στις οποίες έχει ανατεθεί.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε σε νόμιμη ηλικία για τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης. Εάν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους εκ μέρους ενός οργανισμού ή μιας οντότητας (για παράδειγμα, εάν είστε διαχειριστής και συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους εκ μέρους της περιφέρειάς σας), δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους εκ μέρους του εν λόγω οργανισμού ή της οντότητας και να τους δεσμεύετε με τους παρόντες Όρους.

Υπόσχεστε ότι θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο για προσωπική, εσωτερική, μη εμπορική, εκπαιδευτική χρήση και μόνο με τρόπο που συμμορφώνεται με όλους τους νόμους που ισχύουν για εσάς. Εάν η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς απαγορεύεται από τους ισχύοντες νόμους, τότε δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Δεν μπορούμε και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς με τρόπο που παραβιάζει το νόμο.

Με το παρόν συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την Classter από οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, ευθύνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν ή σχετίζονται με (α) την παραβίαση από μέρους σας οποιασδήποτε διάταξης, δήλωσης ή εγγύησης της παρούσας Ενότητας (β) τη χρήση της Ιστοσελίδας από το παιδί-χρήστη, (γ) την αποτυχία σας να λάβετε επαρκή συγκατάθεση γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα, (δ) την εγγραφή του παιδιού-χρήστη ή (ε) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που σχετίζεται με το παιδί-χρήστη.

Επίσης, η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς υπόκειται στην Πολιτική απορρήτου μας, η οποία περιγράφει τι μπορείτε και τι δεν μπορείτε να κάνετε με και στις Υπηρεσίες. Διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω Πολιτική απορρήτου. Η παραβίαση της Πολιτικής Απορρήτου θα αποτελεί λόγο για τερματισμό του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

Απόρρητο

Η Classter σέβεται το απόρρητό σας

 1. Δεν συλλέγουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με εσάς, εκτός εάν τις παρέχετε οικειοθελώς, όπως όταν παρέχετε στοιχεία επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να εγγραφείτε, να στείλετε σχόλια στο [classter.com και demo.classter.com] ή να απαντήσετε σε μια έρευνα. Εάν παρέχετε οικειοθελώς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας, ενδέχεται επίσης να τα χρησιμοποιήσουμε για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στο [classter.com και demo.classter.com], για να σας κάνουμε έρευνα σχετικά με τη χρήση ή τη γνώμη σας για το [classter.com και demo.classter.com] ή για να ζητήσουμε την υποστήριξή σας. Κατόπιν αιτήματός σας, θα αφαιρέσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας από τα αρχεία μας.
 2. Προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ώστε να μην είναι διαθέσιμες σε κανέναν εκτός της εφαρμογής, ή στους παρόχους υπηρεσιών της (οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μόνο για εξουσιοδοτημένους [] σκοπούς), εκτός εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.
 3. Χρησιμοποιούμε επίσης “cookies” για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας [classter.com και demo.classter.com] στο διαδίκτυο και για να συλλέξουμε ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προγράμματος.
 4. Όταν αναφέρουμε πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τη χρήση και τον αντίκτυπο του [classter.com και demo.classter.com], αναφέρουμε συγκεντρωτικά, μη προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα. Περιστασιακά, αναφέρουμε αναφορές ανατροφοδότησης από τους χρήστες. Δεν αποδίδουμε τα σχόλια σε συγκεκριμένα άτομα, εκτός αν λάβουμε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του ατόμου μαζί με τα σχόλια.

Ασφάλεια

Η Classter ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των χρηστών μας. Παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύσουμε την ασφάλεια του λογαριασμού και των σχετικών πληροφοριών των χρηστών μας, η Classter δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι δεν θα μπορέσουν να παραβιάσουν τα μέτρα ασφαλείας μας. Παρακαλούμε φροντίστε να μας ειδοποιήσετε αμέσως σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας, στέλνοντάς μας email στη διεύθυνση info@classter.com.

Υπηρεσίες επί πληρωμή

Η Classter προσφέρει υπηρεσίες επί πληρωμή έναντι αμοιβής. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι χρεώσεις αναφέρονται σε ευρώ. Είστε υπεύθυνοι για την έγκαιρη πληρωμή όλων των τελών και των φόρων που ισχύουν με τον μηχανισμό πληρωμής που σχετίζεται με τις εκάστοτε πληρωμένες υπηρεσίες. Τα τέλη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία σας και άλλους παράγοντες και η Classter διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα τέλη ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε αλλαγή, ενημέρωση ή τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση μέσω των σχετικών Υπηρεσιών.

Τερματισμός από την Classter

Η Classter, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο και χωρίς ποινή, μπορεί να τερματίσει οποιονδήποτε λογαριασμό ή μέρος αυτού. Επιπλέον, μπορούμε να διακόψουμε την παροχή πρόσβασης στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε μέρος του, με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διακοπή της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο ή οποιουδήποτε λογαριασμού που μπορεί να έχετε, και συμφωνείτε ότι η Classter δεν θα είναι υπεύθυνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τέτοια διακοπή.

Τερματισμός από εσάς

Το μόνο ένδικο μέσο που έχετε σε σχέση με οποιαδήποτε δυσαρέσκεια με (i) τον Ιστότοπο, (ii) οποιονδήποτε όρο των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, (iii) τις Οδηγίες, (iv) οποιαδήποτε πολιτική ή πρακτική της Classter κατά τη λειτουργία του Ιστότοπου ή (v) οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορία που μεταδίδεται μέσω του Ιστότοπου, είναι να καταγγείλετε τους Όρους και το λογαριασμό σας. Μπορείτε να καταγγείλετε τους Όρους ανά πάσα στιγμή διαγράφοντας το λογαριασμό σύνδεσής σας με τον Ιστότοπο και διακόπτοντας τη χρήση οποιουδήποτε και όλων των τμημάτων του Ιστότοπου.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε το Classter, τις συνδεδεμένες εταιρείες του, τους εργολάβους, τους υπαλλήλους και τους τρίτους προμηθευτές, δικαιοπάροχους και συνεργάτες του, τους Συμμετέχοντες στο Classter, και τις αντίστοιχες θυγατρικές τους, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους αξιωματούχους, τους καθηγητές, τους φοιτητές, τους υποτρόφους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους πράκτορες και τους υπαλλήλους τους από τυχόν αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, ευθύνες, (πραγματικές και επακόλουθες) και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων νομικών αμοιβών και εξόδων, αγωγών, δικαστικών αποφάσεων, δικαστικών εξόδων και αμοιβών δικηγόρων), που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση ή κακή χρήση του Ιστότοπου, οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων ή οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων, εγγυήσεων και δεσμεύσεων που γίνονται στο παρόν, είτε από εσάς είτε από οποιοδήποτε Παιδί Χρήστη που συνδέεται με εσάς, εάν είστε Γονέας Χρήστης ή Εκπαιδευτικός. Η Classter διατηρεί το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο υποχρεούστε να αποζημιώσετε την Classter, και συμφωνείτε να συνεργαστείτε με την υπεράσπιση αυτών των αξιώσεων από την Classter.

Περιορισμός της ευθύνης

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι αποποιήσεις ευθυνών και οι περιορισμοί ευθύνης για τους παρόντες όρους χρήσης αντικατοπτρίζουν μια λογική και δίκαιη κατανομή του κινδύνου μεταξύ εσάς και της Classter και ότι αυτοί οι περιορισμοί αποτελούν ουσιαστική βάση για την ικανότητα της Classter να σας παρέχει τις υπηρεσίες σε οικονομικά εφικτή βάση.
Αποποίηση ευθυνών/ Καμία εγγύηση

[classter.com και demo.classter.com], καθώς και όλα τα δεδομένα, οι πληροφορίες, το λογισμικό, το υλικό του ιστότοπου, το περιεχόμενο, το περιεχόμενο χρήστη, οι ιστότοποι αναφοράς, οι υπηρεσίες ή οι εφαρμογές που διατίθενται σε συνδυασμό με ή μέσω του ιστότοπου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Classter αποποιείται κάθε εγγύηση και όρο, είτε νόμιμη, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, είτε προφορική είτε γραπτή, που λαμβάνετε από την Classter ή μέσω της ιστοσελίδας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Η Classter αποποιείται περαιτέρω κάθε ευθύνη που σχετίζεται με την πρόσβαση ή τη χρήση των υπηρεσιών ή οποιουδήποτε σχετικού περιεχομένου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση των υπηρεσιών ή του εν λόγω περιεχομένου γίνεται με δική σας ευθύνη.

Περιεχόμενο

Η Classter και οι προμηθευτές, δικαιοπάροχοι και συνεργάτες της δεν εγγυώνται ότι η ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε δεδομένα, περιεχόμενο χρήστη, λειτουργίες ή άλλες πληροφορίες που προσφέρονται στην ή μέσω της ιστοσελίδας και των εφαρμογών της θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από σφάλματα, ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά και δεν εγγυώνται ότι οποιαδήποτε από τα παραπάνω θα διορθωθούν.

Αναθεωρήσεις των Όρων

Η Classter διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Τυχόν αναθεωρήσεις των Όρων θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση από την εταιρεία λογισμικού μας με την ευθύνη να σας ενημερώνει για τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν. Σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς μετά τη δημοσίευση των εν λόγω αλλαγών, με ή χωρίς ειδοποίηση, συνιστά δεσμευτική αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων.